Tips för att spela Casino Blackjack

Blackjacken är bestämt av de populäraste lekarna som kan finnas på både online-kasinon och landet – baserade kasino. Online- kräver andra lekar, som kan finnas på online-kasinot, liksom springor eller roulett, blackjack expertis, övning och en stark strategisk inställning. Som någon kasinolek finns det någon involverad beståndsdel av lycka (liksom vilka kort dras från däcket) men den kompetenta spelaren ska göra mycket bättre än den oerfarna spelaren. Lekar som roulett litar helt på det slumpmässiga resultatet av en studsa boll – kortspel, som blackjacken kräver mycket mer expertis att spela och segra på online-kasinon.

Det total- målet av blackjacken är att få ett sammanlagt värde av kort så nästan 21 som möjlighet, utan att gå över det belopp och, att slå återförsäljarens slutsumma. Numrerade kort är värda deras nominellt värde. Framsidakort — konungar, gör till drottning och stålar — är varje värde 10. Överdängare är värd endera 1 eller 11; vilken som helst är bättre i omständigheterna.

Om det sammanlagda värdet av dina kort går över 21, ”slår sönder” du och att betyda att du förlorar. Om din slutsumma är mindre, än eller jämbördigt till 21 och återförsäljarens slutsumma är över 21, då slår sönder återförsäljaren, och du segrar. Om varken din slutsumma eller återförsäljarens slutsumma överskrider 21, då segrar den högre slutsumman. I händelsen av ett band inget segrar, och inget förlorar. Ett band kallas ”en push”.

Du startar leken, genom att förlägga din vad. Därefter handlar återförsäljaren två kort till dig och ett till honom. Vanligt är dessa kort handlat med textsidan upp. Därefter ger sig återförsäljaren ett andra med textsidan ned kort. Detta kallas hålkortet. Nu måste du göra ett beslut: gör dig för att ta ett annat kort (”slag”) eller för att passera till återförsäljaren (”ställning” eller ”stag”). Om du slår, ger frågar återförsäljaren dig ett annat kort och igen, om du önskar att slå eller stå. Du håller att slå, tills du tillfredsställs med din slutsumma, eller du slår sönder. Återförsäljaren måste hålla att ta kort, tills han har 17 eller mer.

Få ”en blackjack”,
Om du handlas en Ace och etträkning kort (10, silar, gör till drottning eller konungen), i de första två korten, mottar du därefter som är ”blackjacken”. Om du har blackjacken, segrar du automatiskt, om inte återförsäljaren har också blackjacken, i vilken fall det är en push (band). Blackjacken betalar högt än en vanlig seger, som betalar även pengar. Blackjacken betalar 3 till 2 och att betyda dig segern 3 dollar för varje 2 bestämt. Blackjacken också kallas ibland ”ett naturligt”.

Dubblera ner
Efter du har fått dina första två kort, kan du ha alternativet ”dubbel down”. Detta betyder att du kan dubblera din originalvad. Mest kasino låter endast dig dubblera ner, när värdet av de första 2 korten är 9, 10 eller 11. Om du dubblerar ner, ska återförsäljaren ge dig endast ett mer kort och ska dra därefter korten som behövs för att avsluta hans egna handen.

Dela ett par
När dina första två kort har ett jämbördigt värde (till exempel, ett par av sevens), har du alternativet ”att delas”. Att dela måste du förlägga en annan vadjämlike till din originalvad. Därefter är de två korten kluvna, och du spelar dem som separata händer. Några kasino låter dig ”som beträffande-delas”, om du får ett annat samma-värde kort.
Speciala blackjackregler applicerar, när du väljer att dela överdängare. När du delade överdängare, dig mottar endast ett mer kort på varje hand, och om du får 21, är det inte den ansedda blackjacken.

Köpandeförsäkring
När återförsäljarens med textsidan upp kort är en Ace, ska några kasino fråga, om du önskar ”försäkring”. Kostnaden av försäkring är halvan din originalvad. Din försäkringvad betalar 2 till 1, om återförsäljaren får blackjacken, som ska likställa beloppet som, du förlorar på originalvad. Säg att din originalvad var $10, till exempel. Återförsäljaren har en topp- visning, och du att avgöra att förlägga en försäkring slå vad för $5. Om återförsäljaren får blackjacken, förlorar segrar du ditt slå vad original $10 men $10 på försäkringen slå vad, så du är jämn. Om återförsäljaren inte har blackjacken som du förlorar din slå vad försäkring $5 och, spela handen vid den normala blackjacken härskar.

Belopp av däck
Kasinoavtalsblackjack från ett enkelt däck eller från åtskilliga däck. Det är traditionellt för att återförsäljaren ”ska bränna” eller att kassera det bästa kortet, når det har hasat. Anmärkning: På ett land – baserad kasino kan du försöka att räkna kort, om du är smart nog (denna strategi är svår men möjligheten, när mer få däck används). Men på en online-kasino är det omöjligt att räkna kort, sedan det är precis ett programvaruprogram för slumpmässigt nummer som frambringar varje nytt kort. Det finns inte något specifikt nummer av däck som därför används denna strategi, är inte av något värde.

Blackjackregelvariationer
Blackjackregler kan variera från kasino till kasinot. Är här några regelvariationer som du kan möta:
Återförsäljaren står på mjuka 17.
Spelaren kan dubblera ner på några första två kort.
Spelaren kan dubblera ner på något nummer av kort.
Spelaren kan dubblera ner på kluvna par.
Spelaren kan ”kapitulera” hans hand efter de första två korten och förlora halva hans vad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *